64 x 40 cm

Hunkering

Gedicht

 

Als riet door harde wind gebogen,

de handen ver vooruit gekromd

maar wortelend in eigen grond,

wil hij, door diep verlangen voortbewogen,

nog vatten wat niet meer te vatten valt:

vanwaar dit licht in mij, dat flakkerende

vuur, mijn hunkering die schimmen ziet;

waarom, waartoe dit buigend riet?