17.5 x 12.5 cm

Stof

Gedicht

 

Geen dieper raadsel dan materie

de stof waaruit het al ontstaat

en, als de sapstroom niet meer gaat,

weer tot vervalt, want niets vergaat

tot niets. Wat is bestaat.

 

In kleinste deeltjes het mysterie

dat het heelal bewegen laat

naar ruimtes buiten elk formaat,

door krachten die geen mens verstaat

maar zijn. Er is geen maat.

 

Uit stof klopt bloed in de arterie,

groeit moed, en liefde en de haat,

de weemoed, eenzaamheid, verraad,

geloof in waar het ‘hier’ voor staat

en is, waarheen het gaat.